Startsida

Vad är Quarnevalen?

Quarnevalen är ett av norra Europas största publika studentarrangemang med tusentals deltagande studenter och åskådarantal på upp emot en halv miljon människor. Quarnevalen arrangeras vart tredje år av den ideella föreningen Quarnevalen på KTH och är en kårförening vid Tekniska Högskolans Studentkår.

Syftet med Quarnevalen är att visa upp Stockholm som Sveriges största studentstad och att föra studenter från olika högskolor och universitet närmare varandra. Alla Stockholms studenter är självklart välkomna att delta i Quarnevalen.

Kulmen av Quarnevalen är ett tåg bestående av ett hundratal humoristiska ekipage som går genom Stockholm. Ekipagen är skapade av Stockholms studenter under en veckas byggande, sågande och målande som i år sker mellan 6-12 maj och avslutas den 13:e maj med själva tåget. Studenterna som deltar i Quarnevalen tävlar i tre olika kategorier: Bästa tekniska lösning, Best in show och Juryns favorit. Quarnevalståget är självklart helnyktert och inget drickande bland deltagarna förekommer under dagen.

Top