Quarnevalaren

Bli Byggare

Quarnevalståget brukar bestå av 50-100 ekipage konstruerade av studenter. För att vara med och bygga ett ekipage måste du bli först Byggare. Som byggare står du i centrum för Quarnevalens aktiviteter och kan delta i allt från hamrande och sågande på byggplatsen till sena kvällar i Öltältet och det storslagna avslutet på Slutfesten.

Måste man plugga på KTH för att få vara med? Nej verkligen inte! Att bygga Quarneval är öppet för alla studenter.

Byggkitet

  • 60 st. BRUXanvisningar
  • Tillgång till SM-gasquer
  • Hänga på Byggplatsen
  • Fri entré till Öltältet
  • Gå i Quarnevalståget
  • Biljett till Slutfesten

Sälj BRUXanvisningen

För de som vill ha en möjlighet att delta i Quarnevalen gratis så finns BRUXanvisningen, det är vår populära tidning som har sålts i samband med Quarnevalens verksamhet enda sedan 1953. BRUXanvisningen fungerar så att deltagande studenter säljer tidningen på stan för att finansiera sitt Quarnevalsdeltagande.

BRUXanvisningen säljs för 50kr/tidningen. Antalet tidingar du hämtar ut är tillräckliga för att täcka hela byggavgiften med lite över till dig själv.

Q'Royaliteten

Royaliteten är tågets andra ledande ekipage efter BRUX-ekipaget. Ekipaget är ett vinnande bidrag, nämligen segraren av quandidatstävlingarna. Quandidattävlingarna äger rum under byggveckan som uppskattad underhållning på byggplatsen mellan utvalda Quandidater. Tävlingarna är dumma, tävlingarna är roliga, tävlingarna är utmanande!

Vill du leda Quarnevalen genom staden?

Quandidera

Undergruppare

Quarnevalen skulle inte gå att genomföra utan hjälpen från det hundratal fenomenala studenter som är verksamma som undergruppare. Att ställa upp som undergruppare innebär att man finns till hands för Quarnevalsstaben för att hjälpa dem med både det ena och det andra.

Vi söker både undergruppschefer och arbetare. I utbyte, beroende på nivån av involvering, erbjuds allt från profilkläder till festbiljetter. Undergruppare rekryteras nu löpande!

Sök UG

SM-i-Fest

Qlubbmästerier, Programmutskott, Festmästerier, Sexmästerier, och övriga studentikåsa underhållningsleverantörer tävlar om vem som kan arrangera den bästa sittningen, en sittning varje kväll hela veckan. Biljetterna är få, så se till att inte missa det här.

Biljetterna kommer gå att köpa, för byggarna, på Bruxsläppet den 6 april. Finns biljetter över kommer dessas säljas till övriga under byggveckan.

SKICKA BIDRAG